sadsad x
asdasd
Kişisel Verileri Koruma

BİRLİKTE DAĞITIM A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Birlikte Dağıtım A.Ş. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Bize bildirdiğiniz veya bil dirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişi olarak işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Veri İşleme Amacı, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemi

İnternet sitesi üyelik kaydı işlemlerinin yürütülmesi

Ad, Soyad, E-posta, Şifre, Log Kayıtları, Site Ziyaret Bilgileri, T.C Kimlik No, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, Ülke, İl, İlçe, Şifre

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

İnternet Sitesi (Otomatik yollarla)

İletişim süreçlerinin yürütülmesi

Ad Soyad, Telefon, E-mail, Konaklama Adresi

m.5/2-c, m.5/2-e.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Kitap, dergi, gazete satış süreçlerinin yürütülmesi

Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Doğum Tarihi, Telefon, E-mail, Ülke, İl, İlçe, Şifre, Adres Bilgisi, Fatura Bilgisi, Banka Bilgisi, Hesap Numarası

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Çağrı Merkezi, İlgili Kişinin Kendisinden, İnternet Sitesi (Otomatik olan veya kısmen otomatik yollarla)

Abonelik süreçlerinin yürütülmesi

Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Doğum Tarihi, Telefon, E-mail, Ülke, İl, İlçe, Şifre, Adres Bilgisi

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Abone Bilgi Formu, Web Sitesi (Otomatik olan veya olmayan yollarla)

Müşteri/Abone ürünlerinin teslimi, lojistik süreçlerin yürütülmesi

Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Telefon, Adres, E-posta

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Çağrı Merkezi, İlgili Kişinin Kendisinden (Otomatik olan veya kısmen otomatik yollarla)

Müşteri/Abone ödemelerinin alınması ve takibi

Kredi Kartı Bilgisi, Ödenecek Tutar Bilgisi, Fatura Bilgisi, Banka Bilgisi, Hesap Numarası, Adres Bilgisi, Adı Soyadı

m.5/2-c, m.5/2-f.

Çağrı Merkezi, İlgili Kişinin Kendisinden (Otomatik olan veya kısmen otomatik yollarla)

Fatura süreçlerinin yürütülmesi

Adı Soyadı, TCKN, E-posta, Telefon, Adres, Sözleşme Bilgisi, Ödeme Tutarı

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

Çağrı merkezi görüşmelerinin kalite standartları gereği kayda alınması

Ses kaydı

m.5/2-f.

Çağrı Merkezi (Otomatik yollarla)

Güncel içerik takibi için Whatsapp abonelik süreçlerinin yürütülmesi

Telefon Numarası, Ad, Soyad, Fotoğraf

m.5/2-d.

Whatsapp (Otomatik olan yollarla)

E-Bülten abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, özel promosyon faaliyetlerini yürütülmesi, kampanya ve yeniliklerden haberdar olmanız, bilgilendirme e-postaları/SMS’leri almanız

 E-posta, Telefon Numarası

m.5/1

İnternet Sitesi (Otomatik olan yollarla)

Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi

Adı soyadı, e-posta, telefon numarası, unvan, imza, talep/şikâyet detayı

m.5/2-c, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f

E-posta, Web Portal, Çağrı Merkezi (Otomatik yollarla)

İnternet sitesi gezinti kayıtlarının takibi

Log Kayıtları, Takip Kayıtları

m.5/2-a, m.5/2-ç.

Yazılımlar (Otomatik yollarla)

İnternet sitesi reklam, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

Ad Soyad, Telefon, E-posta, Google Reklam İçerikleri

m.5/1

İlgili Kişinin Kendisinden, İnternet sitesi (Otomatik olan veya olmayan yollarla)


 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yurt Dışı Aktarım ve Amacı

İnternet sitesi üyelik kaydı işlemlerinin tamamlanması

İlgili Hizmet Alınan Firma

X

Müşteri/Abone ürünlerinin teslimi, lojistik süreçlerin yürütülmesi, iletişimin sağlanması

İlgili Tedarikçi Firma, İlgili Kargo Firması

X

Fatura süreçlerinde işlenen veriler, yasal yükümlülük ve sürecin devamını sağlama

İlgili ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Anlaşmalı Muhasebe Firmasına

X

Whatsapp bildirimlerinin, e-bülten abonelik bildirimlerinin gerçekleştirilmesi, kampanya ve yeniliklerin bildirilmesi, e-posta/SMS’lerin iletilmesi

İlgili Tedarikçi Firma

Whatsapp sunucularının bulunduğu ülke

Kurumsal etkinlik ve organizasyonların yürütülmesi, reklam ve tanıtım gerçekleştirilmesi, güvenliğin sağlanması

Devlet Kurum ve Kuruluşları, Kolluk Kuvvetleri, Sosyal Medya Platformları,

Pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam verilmesi amacıyla Google

Şirketimizin çalışma alanlarının güvenliğinin temini, herhangi bir ihlal olay durumunda kişinin tespiti, güvenlik süreçlerinin yürütülmesi

Kolluk Kuvvetleri, Savunma Sanayi Başkanlığı

X

Talep ve şikayet ile ilgili süreçleri yönetebilmek, çözüme kavuşturmak

İştirak ve Diğer Ortaklara

X

Düzenlemiş olduğumuz çekiliş konusunun yerine getirilmesi

İştirak ve Diğer Ortaklara, İlgili Tedarikçi Firmaya

İlgili Yurt Dışı Tedarikçi Firmaya

Dava, icra ve arabuluculuk süreçlerinin takibi ve sürecin yürütülmesi

Avukat, Mahkeme, İcra Dairesi, Vergi Dairesi, İlgili Banka, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

X

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İlgili ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

X

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Müşterilerimiz/Abonelerimiz, Şirketimize başvuruda bulunarak kendileriyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde şirketimize iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi           : www.birlikte.com.tr

Telefon Numarası       : 02124676910

E-Posta Adresi           :kvkk@birlikte.com.tr

Adres                          : Yenidoğan Mahallesi, Kızılay Sokak No:39 Giriş/A Bayrampaşa İstanbul

 


T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.